EASA Del-M, subpart G+I (CAMO)

OSM Aviation AirTech är en godkänd CAMO organisation (G+I) vilket gör att vi kan utfärda ett Airworthiness Review Certificate (ARC/granskningsbevis) eller en så kallad rekommendationsrapport för ny ARC.

OSM Aviation AirTech erbjuder en komplett lösning vad gäller underhållsplanering, fortsatt luftvärdighet och tekniskt chefsskap för både privata och kommersiella operatörer. Vi kan erbjuda ett CAMO avtal där vi tar över ansvaret för uppföljningen av luftfartyget. Vi utför då en granskning eller en förlängning av luftfartyget varje år beroende på om det befunnit sig i en kontrollerad eller okontrollerad miljö.
Kontakta gärna Per Norling, CAM, på telefon 070-299 72 61 eller per.norling@osmairtech.com för att få veta mer!

Import/Export

  • Hantering av ansökningsdokumentation, registreringsbevis, miljöbevis mfl
  • Import av nya och begagnade flygplan från tredje land (utanför Europa)
  • Överföring från land inom Europa
  • Export från Sverige till annat land
  • Pre-buy inspektion av ett luftfartyg
  • Pre-buy inspektion av teknisk dokumentation

Auditeringar

  • Auditering av luftfartyg
  • Auditering av kontrakterade verkstäder
  • Inspektioner av luftfartyg för att säkerställa överensstämmelse av kontrakt